Tumblelog by Soup.io
 • wontongood
 • emillampe
 • loDot
 • bigevilgrin00
 • 007moh
 • liss
 • derpy
 • chlopcycalujaswojedziewczyny
 • szaaatan
 • escapethenest
 • oliola
 • ClockworkWonderland
 • white-raven
 • inajaa
 • karmakarussell
 • h0ngzaii
 • makemyday
 • martysza
 • murdoc
 • katkapompa
 • CallforLiberty
 • Einheitsbrei
 • obcyastronom
 • flawed
 • artofbeing
 • 18alexa18
 • angelsdemon
 • 99thingstodobeforeidie
 • sxp
 • gentlemann
 • peper
 • aknatazs
 • ajsza
 • Elizaaabeth
 • guyver
 • Kisiel
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 11 2018

Japierdolę, jest czerwiec
— gdzie ja kurwa, zgubiłam pół roku?
Reposted frompseudooptymistka pseudooptymistka viayanek yanek
6266 438a
Reposted from4777727772 4777727772 viayanek yanek
8613 0665 500
Reposted fromerial erial viazapachsiana zapachsiana
1462 bf1f
Reposted fromolaosa olaosa viazapachsiana zapachsiana
5868 370b 500
Reposted fromtwice twice viazapachsiana zapachsiana
0623 1397
Reposted fromdusielecc dusielecc viayanek yanek
6778 e7fc 500
Reposted fromverronique verronique viayanek yanek
8360 54bf 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viayanek yanek
5839 49c1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viayanek yanek
1358 e983 500
Reposted from4777727772 4777727772 viayanek yanek
"Myślę, że każdy w życiu przez to przechodzi – jest granica, której istnienia nie przeczuwasz, ale jak ją przekroczysz, wiesz, że odwrotu nie będzie. To u każdego następuje w różnym momencie, ale jest ta chwila, w której nabierasz przekonania, że tak jak dotychczas mogłeś jeszcze wszystko zmienić, zacząć od początku, tak pewnego dnia dochodzi do ciebie – pewien etap się skończył, pewne rzeczy są za mną, głupio byłoby zaczynać znowu od początku, nie mam już na to siły, chęci, zdrowia. Miejsce żółtodzioba zajął ktoś inny. Oczywiście, wyzerować życie można na każdym etapie, tak jak resetuje się komputer. Jednak musisz liczyć się z utratą pewnych danych. Tak samo w życiu".

— Joachim Trier
Reposted fromPoranny Poranny viasmutnazupa smutnazupa
4582 3a82 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viahomefromhome homefromhome
W życiu poznajesz ludzi. O niektórych nigdy więcej nie pomyślisz. U innych, zastanawiasz się co u nich słychać. U jeszcze innych - zastanawiasz się czy kiedykolwiek myślą o tobie. Są też tacy, o których nie chcesz nigdy więcej pomyśleć. Ale to robisz.
— Clive Staples Lewis.
Reposted fromnutt nutt viayanek yanek

San Quirico d'Orcia, Italy.

Niektóre chwile zapomina się przez całe życie.

Reposted fromcarre carre viazapachsiana zapachsiana
6196 963d
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viazapachsiana zapachsiana
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl